İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Bilgi

2022 Evlat Edinme Şartları, Nasıl Evlat Edinebilirim ?

2022 Evlat Edinme Şartları, Nasıl Evlat Edinebilirim ?
+ - 1

2022 yılında evlat edinme koşulları ve nasıl evlat edinebileceği sürecinde başvuruda bulunan kişilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu başvuru sürecinde kişilerin maddi durumları, çocuklara sunulacak şartların iyi olması ve ailenin psikolojik sağlıkları önemli etkenlerdir.

2022 yılında evlat edinme için ailede aranan şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Kişilerin en az ilkokul mezunu olmaları gerekir.
 • Evlat edinilecek çocuğun ailesi hayattaysa ailesinden izin alınmalıdır.
 • Evlat edinilecek çocuğun vasileri varsa, vasilerden izin alınmalıdır.
 • Evlat edinilecek çocuğun farık mümeyyiz olması durumunda çocuğun izninin alınması gerekir.
 • Evlat edinmek isteyen kişi ile evlat edinilen kişi arasında en az 18 yaş fark olmalıdır.
 • Evlat edinmek isteyen çiftlerin en az birinin 30 yaşını doldurmuş olması ve evliliklerinin 5 yılı geçmiş olması gerekir.
 • Evlat edinmek isten çocuğun, resmi evlat edinme öncesince en az 1 yıl eğitim ve sağlık yönünden desteklenmesi ve tanınması gerekmektedir.

Bir diğer yandan evlat edinme için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiş yasal koşullar vardır.

Bu koşullar şöyle sıralanmaktadır:

 • Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311 inci ve 312 nci maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,
 • Küçüğün vesayet altında olması halinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları koşulları aranır.

Evlat edinme süreci evlat edindirilmeye uygun olan çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak, çocuk- ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat edinme sürecinde ilk olarak bir başvuru randevusu alınması gerekmektedir.

Başvuru randevusu, evlat edinme birimi tarafından başvuruda bulunacak kişilerin uygun koşullara sahip olup olmadığı durumunun değerlendirildiği bir görüşmedir. Yapılacak görüşmede; evlât edinilecek küçüklerin özellikleri, evlât edinmenin sosyal ve hukuki sonuçları ile evlat edinme koşulları hakkında kapsamlı olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Evlat edinme hakkında sorular il müdürlüklerinde bulunan ilgili görevli ile paylaşılabilir. Bilgilendirme başvurusu sırasında herhangi bir evrak hazırlanmasına gerek yoktur. Bilgilendirme başvuru randevusundan sonra kişiler evlat edinmeye uygun görülürse başvuru süreci başlar ve belgeler hazırlanır.

Evlat Edinmek İçin Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılır ?

Evlat edinme başvurusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz ve Türkiye’de yaşıyorsanız, ikamet ettiğiniz İl’deki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya ilk başvuru için E-Devlet üzerinden, yurt dışında ikamet ediyorsanız, bulunduğunuz ülkenin ülkelerarası evlat edinme merkezi makamı/yetkili birimine gerekli belgeler ile yapılmalıdır.

Evlat Edinmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlat edinme başvurusu için gerekli belgelerin başvuran kişi veya eşlerin hazırlaması gerekmektedir.

Gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,
 • Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
 • Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 • Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge,
 • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
 • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge istenmektedir.

Evlat Edinme Başvurusu İçin Tıklayınız.

 

Hazırlanması istenilen belgeler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlayarak teslim edilmelidir. Bu süre içinde belgelerini sunmayanların başvuruları işleme konulmaz. Belgelerin sunulduğu tarih ve saat evlat edinme sıralamasında esas alınır. Belgelerin teslim edilmesinden sonra İl Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme süreci başlatılır.

Sosyal İnceleme Süreci Nedir?

Sosyal inceleme süreci tanımı ve bu süreçte yapılacaklar şöyle belirlenmiştir:

 • Belgelerin incelenmesi sonucunda dosyanın işlemlerinin devam etmesine karar verilmesi halinde başvuru yapan kişiler hakkınızda sosyal inceleme süreci başlatılır.
 • Bu süreçte İl müdürlüğü evlat edinme birimi tarafından haberli habersiz ziyaretler gerçekleştirilir. Yapılacak ziyaretler; evde, yaşanılan sosyal çevrede, iş çevresinde ve benzeri çevrelerde olabilir.
 • Sosyal inceleme sürecinde kişilerin evlat edinilecek çocuk/ çocuklar için uygun ebeveyn olma durumu ve koşulları ayrıntılı olarak incelenir ve değerlendirilir.

 

Evlat Edinme Başvurusunda Prosedürü

Evlat edinme sırasında prosedür şu şekilde işler:

 • Aile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvurusunu yapar.
 • Başvuru sonrasında ailenin evrakları incelenir.
 • Mahkeme kararıyla ailenin çocuk evlat edinmeye uygun olduğu kanısına varılırsa, aile bir çocuk seçer.
 • Seçilecek çocuğa ilişkin işlemler yapılır.
 • Aile düzenli olarak kontrol edilir. Yapılan kontroller sonucunda sorun yoksa çocuk aile ile kalmaya devam eder.

Evlat Edinmek İçin Evli Olmak Şart mı?

Evlat edinmek için evli olma durumu gerekmemektedir. Fakat evlat edinmek isteyen kişilerin otuz yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Otuz yaşını doldurmuş olan kişiler gerekli evraklar ile birlikte Türkiye’de her ilden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya E-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilir ve başvuru onaylanırsa evlat edinme işlemleri başlatılır. Evli olmayan kişiler birlikte bir evlat edinemezler.

Yurtdışından Evlat Edinme Şartları Nedir?

Yurtdışından evlat edinme, Ülkelerarası kapsamda yer alan dosyalar Lahey Ülkelerarası Evlat Edinme Sözleşmesi gereği değerlendirilmektedir. Sözleşme gereği çocuk ancak kendi ülkesinde evlat edindirilemediği takdirde ülkelerarası bir evlat edinme söz konusu olabilmektedir.

Türkiye’de evlat edinmek üzere ailelerin sırada beklemesi nedeniyle bu kapsamda genellikle süreğen sağlık sorunları, engelleri ve bebek grubunun dışında 5 yaş ve üzeri olup genellikle erkek ya da kardeşleri olan çocuklar yer almaktadır.

Türkiye’de ikamet eden ve aynı zamanda bir başka ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olan ya da Türk vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşları hakkında evlat edinmenin vatandaşı olunan ülkede tanınıp tanınmayacağına ilişkin olarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkelerarası işlem gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının sabıkaları olmadığını gösterir belgelerinin vatandaşı oldukları ülkeden kendileri tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Ülkelerarası merkezi makamları ile işlem başlatılacak vaka dosyalarında, bu ilke ile süren iletişimin detaylarına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bebek Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Yeni doğan bebek evlat edinmeyi çoğu çift istemektedir. Bunun nedeni, bebeklerin henüz ayırt etme yeteneği gelişmemesi, ailenin bebeği evlat edinmesinin daha kolay olması ve çocuğun büyürken aile ile daha kolay iletişim kurabilmesidir.

Ancak bu durum evlat edinme başvurularında yeni doğan bebeklere yüksek talep olmasından dolayı sıranın geç gelmesine sebep olabilmektedir. Yeni doğmuş bir bebek evlat edinmek istendiğinde aynı evlat edinme koşulları uygulanır ve aynı süreç takip edilir.

Yeni doğan evlat edinen bebeklerin genellikle zor koşullarda, terk edilmiş ve belirli zor koşullarda doğduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple bazı bebeklerin de sağlık sorunları olabilir. Ancak bebeğin bakımı yapılır ve aileye verilirse tüm bu sorunlar ortadan kaldırılabilir. Çiftlerin bebeğe sabırla ve nazikçe yaklaşması gerekmektedir.

Koruyucu Aile Nedir?

Koruyucu aileler, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Koruyucu aile hizmetinin amacı, korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Arasındaki Fark Nedir?

Koruyucu aile ve evlat edinilen çocuk arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Evlat edinmede anne ve babaya ait olan hak ve yükümlülükler tamamen aileye geçmektedir. Aile, biyolojik anne-baba hükmünü taşımaktadır. Koruyucu ailede ise haklar ve yükümlülükler koruyucu aileye geçmemektedir.
 • Miras hakkı konusunda evlat edindirilen çocuk, evlat edinenin mirasçısı konumuna gelir. Fakat koruyucu ailede çocuk ailenin mirasçısı olamamaktadır.
 • Nüfus işlemlerinde evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir, çocuk evlat edinenin soyadını almaktadır. Nüfus kaydında çocuğun anne ve baba adı olarak evlat edinen kişilerin adı gözükmektedir.
 • Evlat edindirilen çocuğun miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için çocuğun naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulmaktadır. Fakat koruyucu aile çocuğa yeni bir ad ve soy ad verememektedir.
 • Biyolojik ailenin verdiği adı ve soyadı taşımaktadır. Nüfus kaydında çocuğun anne ve baba adı olarak biyolojik ailenin bilgileri gözükmektedir.
 • Korunma hakkı konusunda evlat edinme işlemi mahkeme kararıyla tamamlandığında korunma kararı kalkmaktadır. Fakat koruyucu aile hizmeti çocuğun korunma kararı kaldırılıncaya kadar devam etmektedir.
 • Koruyucu ailelere, çocuğun bakım ve yetiştirilme masraflarına karşılık olarak Yönetmelik ile belirlenen oranlarda ve kalemlerde aylık ödeme yapılmaktadır. Fakat evlat Edinen ailelere ödeme yapılmamaktadır.

Koruyucu Aile Olma Şartları Nelerdir?

Koruyucu ile olmak için aranan şartlar şöyle sıralanmaktadır:

 • T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek
 • 25-65 yaş aralığında olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.

Koruyucu Aile Başvurusu

Koruyucu aile olmak için başvurular istenilen belgele ile şu yerlere yapılmaktadır:

 • İkamet edilen ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile,
 • E-devlet kapısı üzerinden,
 • aile.gov.tr adresinden de müracaat edilebilir.

Koruyucu Aile Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Koruyucu aile başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Koruyucu aile başvurusu yapan kişinin T.C. kimlik kartı,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim belgesi ve onaylı örneği,
 • Ekonomik durumunu gösterecek olan iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği,
 • Adli sicil kaydı,
 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu (kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmaması ve akıl ruh sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayan belge)
 • Başvuruda bulunan kişi evli ise evlilik cüzdanı belgesi istenmektedir.

Gönüllü Aile Nedir?

Gönüllü aile olmak kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı sağlamak amacıyla yaptığınız ziyaretlerin yanı sıra uygun bulunan çocukları hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir etmek hizmetidir. Gönüllü aile hizmeti kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Gönüllü Aile Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nasıl gönüllü aile olunacağı başvurusu ve kabul aşamaları evlat edinme sürecinden çok farklıdır. Gönüllü aile başvuru ve kabul süreci şu şekilde işlemektedir:

 • İkamet edilen yerde bulunan İl Müdürlüğü’ne bizzat başvuruda bulunma ilk basamaktır. Kuruluşa verilen dilekçe ile gönüllü olmak isteği bildirilmelidir.
 • Gönüllülerle yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda 2-3 haftalık deneme süreci yapılır.
 • Kurum tarafından istenen resmi evrakların gönüllülerce teslim edilmesi şarttır.
 • Gönüllü aile başvurusu kabul edildiğinde gönüllü kimlik kartının çıkartılır.
 • Daha sonrasında sözleşme imzalanır.
 • Kurum tarafından belirlenen gün ve saatlerde ziyaretlerin gerçekleşmesiyle birlikte gönüllü anne, gönüllü baba, gönüllü abi ve abla olmak mümkündür.

Evlat Edinmek İsteyen Aileler Nasıl Denetlenir?

Evlat edinme çocuk yada bebek evlat edinmesinde değişiklik göstermez. Tüm evlat edinmelerde bireyler, evlat edindikten sonra ASDEP tarafından denetlenmektedir. ASDEP’in açılımı Aile ve Sosyal Destek Programı’dır. Evlat edinme şartları arasında yer alan 18 yaş fark, 2018 öncesinde 40 yaş olarak uygulanmaktaydı.

Ancak bu oldukça ağır bir şart olduğundan, 2018 itibariyle kaldırılmıştır. Böylelikle kişilerin 40 yaşını doldurmadan önce de evlat edinmeleri sağlanmıştır.

Evlat Edinme Başvurusu Sonrası Ailenin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Evlat edinme konusunda değerlendirme işlemleri sosyal hizmet uzmanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelecek görevlilerin aileyi ziyaret etmesi ile gerçekleşmektedir. Yılda 2 kez haberli olarak, yılda en az 3 kez habersiz olarak ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Bu ziyaretler aracılığıyla ailenin çocuk için iyi olup olmadığı gibi durumların açıklanması sağlanır. Bu konuda sadece evlat edinilen çocuğa şiddet uygulamamak yeterli değildir. Ailenin değerlendirilmesinde daha farklı kriterler baz alınmaktadır.

 

Evlat Edinme Başvurusu Sonrasında Değerlendirme Aşamasında Nelere Dikkat Edilir?

Evlat edinme sonrasında görevliler tarafından dikkat edilecek değerlendirme unsurları şu şekildedir:

 • Ailenin maddi durumu ve çocuğa sağlanan olanaklar hakkında değerlendirme alınmaktadır.
 • Ailenin evlat edinilen çocuğa sağladığı olanaklar, okutabileceği okullar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanır.
 • Evlat edinme ile ilgili, ailenin duygu ve düşünceleri, samimi olup olmadığı durumlarına dikkat edilir.
 • Birbiri ile uyumu ve anlaşmalarına dikkat edilir. Çocuğun şiddet ve yüksek ses bulunduran bir ortamda büyümesine izin verilmez.
 • Genel tavırları takip edilerek uyumlu bir aile olup olmadığı gözlemlenir.

Evlat Edinecek Kişilerin Çocuklar Konusunda Dikkat Edebileceği Kriterler Nelerdir?

Evlat edinme sırasında kişilere sağlanan haklar çerçevesinde, aileler çocuklara ait bazı özellikleri seçebilmektedir.

Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Çocuğun yaşı
 • Cinsiyeti
 • Sağlık durumu
 • Kardeşi olup olmadığı
 • Çocuğun aileyi tanıyıp tanımama durumu
 • Çocuğun kardeşini tanıma durumu
 • Çocuğun kardeşleri ile yakın oturma durumu

Evlat Edinilen Çocuk Aileye Nasıl Teslim Edilir?

Evlat edinme ile çocuk teslimi, ilk olarak ailenin değerlendirilmesi ile başlar. Çocuğun teslim edilmesi adımında öncelikle aile, Geçici Çocuk bakım Sözleşmesi imzalamalıdır.

Bu sözleşme ile aile 1 yıl süre ile sıkı gözlem altına alınır. Bu durum, ilk 1 yılda sıklıkla yapılacak ziyaretlerle belgelenmelidir. 1 yılın dolmasından sonra kişiler, çocuğu resmen evlat edinmiş sayılır. Ancak en az 5 yıl süre ile ev ziyaretleri devam eder.

Evlat Edinme Ücretli Midir?

Evlat edinme ücretsizdir. Hiçbir belge ve işlem için ücret talep edilmez. Ancak evlat edinme ile gelecek çocuğa iyi bir gelecek sağlanmasının garantisini verecek kadar gelire sahip olunmalıdır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.